• טל: 03-5119320
  • פקס: 03-5119300
  • רח` יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, קומות 22-23, תל אביב

חדשות ופרסומים

מסורת של מצוינות

עורכי הדין עופר ינקוביץ, ערן שוסטר, גיל צ’רצ’י וערן פודם ממשרדנו מייצגים את הבורסה לניירות ערך בתל-אביב במסגרת הנפקה ראשונה

08.08.2019

משרדנו, אשר מלווה את הבורסה לניירות ערך בתל אביב מעת הקמתה, לפני למעלה מ- 65 שנים, השלים את תהליך ההנפקה לציבור של הבורסה בתל אביב והפיכתה לחברה ציבורית, שמניותיה נסחרות – בבורסה בתל אביב עצמה.

ההנפקה התנהלה במתכונת חדשנית בישראל של הצעה לא אחידה, המשלבת בין הצעה לציבור בישראל על פי תשקיף, לבין תהליכי שיווק של ההנפקה למשקיעים מוסדיים בישראל וברחבי העולם, בעיקר בארה”ב, אנגליה ואוסטרליה, בהובלתו של חתם בינלאומי.

במסגרת ההנפקה נמכרו כ- 32% ממניות הבורסה, לפי שווי חברה של מעל 700 מיליון ש”ח.

ההנפקה עוררה עניין רב, בארץ ובעולם, דבר שבא לידי ביטוי בביקושים ערים בהיקף של מעל מיליארד ש”ח, ובמספר המשקיעים שהגישו הזמנות במסגרתה, אשר עלה על 900, ביניהם קרנות גידור והשקעה מהגדולות בעולם.

לאור פריסתה הגלובלית של ההנפקה, מלבד הטיפול בהכנת התשקיף וליווי ההנפקה בישראל על ידי משרדנו, נטלו חלק בהיבטים הגלובליים של ההנפקה, פירמות עורכי דין בינלאומיות, מהגדולות בעולם, שפעלו בתיאום עם משרדנו. בשל מתכונתה החדשנית, הטיפול בהנפקה הצריך עבודה מאומצת לרבות הידברות שוטפת עם רשות ניירות ערך בסוגיות משפטיות מורכבות וחדשניות (למשל, מי הגורם בבורסה שיוציא את אישור הבורסה לרישום מניות הבורסה למסחר בבורסה).

השלמת ההנפקה מציינת את סיומו של תהליך מורכב וממושך להפיכתה של הבורסה מחברה פרטית ללא הון מניות, שלא למטרת רווח, לחברה ציבורית עסקית, למטרת רווח.

משרדנו ליווה את התהליך הנ”ל לאורך השנים האחרונות, החל בליווי הליכי חקיקתו של תיקון מס’ 63 לחוק ניירות ערך לשינוי מבנה הבורסה, דרך טיפול באישורו של הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, בפני ידי בית המשפט המחוזי, להפיכתה של הבורסה לחברה בעלת הון מניות למטרות רווח, עובר לייעוץ בגיבושם ויישומם של הסדרי הממשל התאגידי המורכבים שנקבעו במסגרת תיקון מס’ 63, וכלה בטיפול בהכנתו של תשקיף הבורסה וליווי ההצעה לציבור.

הטיפול המשפטי בהכנת תשקיף הבורסה ובהנפקה התבצע על ידי עוה”ד עופר ינקוביץ, ערן שוסטר, גיל צ’רצ’י וערן פודם והמתמחה עדן אמנון ממחלקת התאגידים ושוק ההון במשרדנו, ובסיוע עו”ד אוהד רבפוגל מהמחלקה הבינלאומית.

דילוג לתוכן