יונתן ליבצ’יק

עורך דין

טלפון: 03-5119393

פקס: 03-5119394
jonathanl@wblaw.co.il
vcard

עו”ד יונתן ליבצ’יק הצטרף למחלקת התכנון והבנייה של משרד וקסלר ברגמן בשנת 2014.

עיסוקו המרכזי של יונתן הנו בייצוג יזמים וחברות בניה בהתדיינויות המשפטיות הכרוכות בהליכי התכנון, הן מול ועדות התכנון השונות והן בבתי המשפט.

בנוסף, יונתן עוסק  גם בליווי לקוחות המשרד לכל אורכם של מיזמי תכנון מורכבים – החל מייעוץ בשלב רכישת הקרקע, דרך ייצוג בהליכי התכנון על כל הסתעפויותיהם האפשרויות וכלה בייצוג בהליכי הרישוי למימוש הפרויקט ובהליכים להפחתת נטל היטל ההשבחה שייגבה.

בנוסף להתמחותו בתכנון ובנייה, יונתן הנו בעל ידע רב במשפט המנהלי והציבורי והוא מייעץ ללקוחותיו בתחום המיסוי המוניציפאלי ורישוי העסקים.

  • לשכת עורכי הדין בישראל 2010
  • תואר ‏במשפטים, ‏אוניברסיטת תל ‏אביב ‏‏(2009 ,‏‎ ‎LLB‏)‏

  • יונתן ליבצ’יק

    עורך דין

  • v-card

עו”ד יונתן ליבצ’יק הצטרף למחלקת התכנון והבנייה של משרד וקסלר ברגמן בשנת 2014.

עיסוקו המרכזי של יונתן הנו בייצוג יזמים וחברות בניה בהתדיינויות המשפטיות הכרוכות בהליכי התכנון, הן מול ועדות התכנון השונות והן בבתי המשפט.

בנוסף, יונתן עוסק  גם בליווי לקוחות המשרד לכל אורכם של מיזמי תכנון מורכבים – החל מייעוץ בשלב רכישת הקרקע, דרך ייצוג בהליכי התכנון על כל הסתעפויותיהם האפשרויות וכלה בייצוג בהליכי הרישוי למימוש הפרויקט ובהליכים להפחתת נטל היטל ההשבחה שייגבה.

בנוסף להתמחותו בתכנון ובנייה, יונתן הנו בעל ידע רב במשפט המנהלי והציבורי והוא מייעץ ללקוחותיו בתחום המיסוי המוניציפאלי ורישוי העסקים.

  • לשכת עורכי הדין בישראל 2010
  • תואר ‏במשפטים, ‏אוניברסיטת תל ‏אביב ‏‏(2009,‏‎ ‎LLB‏)‏
דילוג לתוכן