• טל: 03-5119320
  • פקס: 03-5119300
  • רח` יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, קומות 22-23, תל אביב

יוספה כהנא וינקלר

עורכת דין

טלפון: 972 3 5119393
נייד: 050-5989902
פקס: 972 3 5119394
yosefak@wblaw.co.il
vcard

עו”ד יוספה כהנא וינקלר הצטרפה למשרד וקסלר ברגמן בשנת 2010 כמתמחה במחלקת הנדל”ן וכעורכת דין בשנת 2011.

ליוספה מומחיות ייחודית בייצוג וליווי לקוחותיה במגוון רחב של שירותים הנוגעים לתחום הנדל”ן והתכנון והבנייה בארץ על שלל היבטיו, ובכלל זה בליווי לקוחות המשרד לכל אורכם של מיזמי תכנון מורכבים – החל מייעוץ בשלב רכישת הקרקע, דרך ייצוג בהליכי התכנון על כל הסתעפויותיהם האפשרויות וכלה בייצוג בהליכי הרישוי למימוש הפרויקט ובהליכים להפחתת נטל היטל ההשבחה שייגבה.

בנוסף להתמחותה בתכנון ובנייה, יוספה הנה בעלת ידע רב בתחום הנדל”ן על שלל גווניו בשים לב לפן המסחרי, לרבות פרויקטי נדל”ן למגורים, שלל עסקאות לרכישה ומכירת קרקעות ונכסים ובפרויקטי התחדשות עירונית הנוגעים למגוון רחב של סוגי הפיתוח בארץ.

 

תחומי התמחות

  • לשכת עורכי הדין בישראל, 2011
  • תואר במשפטים, אוניברסיטת בר אילן (2010 ,LLB)

  • יוספה כהנא וינקלר

    עורך דין

  • v-card

עו”ד יוספה כהנא וינקלר הצטרפה למשרד וקסלר ברגמן בשנת 2010 כמתמחה במחלקת הנדל”ן וכעורכת דין בשנת 2011.

ליוספה מומחיות ייחודית בייצוג וליווי לקוחותיה במגוון רחב של שירותים הנוגעים לתחום הנדל”ן והתכנון והבנייה בארץ על שלל היבטיו, ובכלל זה בליווי לקוחות המשרד לכל אורכם של מיזמי תכנון מורכבים – החל מייעוץ בשלב רכישת הקרקע, דרך ייצוג בהליכי התכנון על כל הסתעפויותיהם האפשרויות וכלה בייצוג בהליכי הרישוי למימוש הפרויקט ובהליכים להפחתת נטל היטל ההשבחה שייגבה.

בנוסף להתמחותה בתכנון ובנייה, יוספה הנה בעלת ידע רב בתחום הנדל”ן על שלל גווניו בשים לב לפן המסחרי, לרבות פרויקטי נדל”ן למגורים, שלל עסקאות לרכישה ומכירת קרקעות ונכסים ובפרויקטי התחדשות עירונית הנוגעים למגוון רחב של סוגי הפיתוח בארץ.

 

  • לשכת עורכי הדין בישראל, 2011
  • תואר במשפטים, אוניברסיטת בר אילן (2010,LLB)
דילוג לתוכן