• טל: 03-5119320
  • פקס: 03-5119300
  • רח` יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, קומות 22-23, תל אביב

נדל”ן

תחומי התמחות

למשרד מחלקת נדל”ן מהגדולות והמנוסות במשרדי עוה”ד בישראל והוא מעורב בקשת רחבה של פרויקטים גדולים ומורכבים.

פעילות הנדל”ן של המשרד מגוונת וכוללת את כל תחומי הפעילות העסקית בתחום זה, לרבות הקמת שכונות מגורים, מגדלי משרדים, קניונים, בתי מלון, פארקי תעשיה ומדע, פרויקטי תשתית, פרויקטי BOT, רכישות תאגידים המחזיקים ובונים נדל”ן בארץ ובחו”ל, טיפול בעסקאות עם רשות מקרקעי ישראל וליווי משפטי שוטף וצמוד לאורך עשרות שנים לפרויקטים כאמור ולתאגידים העוסקים בהם.

המשרד מעורב בפרויקטי נדל”ן רבים באופן מלא, במתן ייעוץ משפטי לכל שלביו: רכישת הזכויות במקרקעין, לרבות בעסקאות מורכבות במיוחד, ליווי הבניה ובכלל זה עריכת החוזים עם הקבלן המבצע, היועצים, המתכננים, ונותני השירותים לפרויקט, עריכת מערכת ההסכמים לשיווק המבנים ובכלל זה הסכמי מכר או שכירות.

בנוסף מלווה משרדנו את הניהול, האחזקה, ההשכרות השוטפות והגביה בפרויקטים המיועדים להשכרה לאחר הקמתם.

המשרד מתמחה גם במימון עסקאות נדל”ן, הן בייצוג יזמים ברכישת קרקעות ובהסכמי ליווי פיננסי להקמת פרויקטים, והן בייצוג בנקים המממנים פעילות נדל”ן. במסגרת זו המשרד מייצג מספר בנקים, בהם מהגדולים בישראל, בעסקאות של העמדת אשראי וליווי פיננסי לפרויקטים בהקמה.

אנשי קשר

צפה בצוות המחלקה >>

למשרד מחלקת נדל”ן מהגדולות והמנוסות במשרדי עוה”ד בישראל והוא מעורב בקשת רחבה של פרויקטים גדולים ומורכבים.

פעילות הנדל”ן של המשרד מגוונת וכוללת את כל תחומי הפעילות העסקית בתחום זה, לרבות הקמת שכונות מגורים, מגדלי משרדים, קניונים, בתי מלון, פארקי תעשיה ומדע, פרויקטי תשתית, פרויקטי BOT, רכישות תאגידים המחזיקים ובונים נדל”ן בארץ ובחו”ל, טיפול בעסקאות עם רשות מקרקעי ישראל וליווי משפטי שוטף וצמוד לאורך עשרות שנים לפרויקטים כאמור ולתאגידים העוסקים בהם.

המשרד מעורב בפרויקטי נדל”ן רבים באופן מלא, במתן ייעוץ משפטי לכל שלביו: רכישת הזכויות במקרקעין, לרבות בעסקאות מורכבות במיוחד, ליווי הבניה ובכלל זה עריכת החוזים עם הקבלן המבצע, היועצים, המתכננים, ונותני השירותים לפרויקט, עריכת מערכת ההסכמים לשיווק המבנים ובכלל זה הסכמי מכר או שכירות.

בנוסף מלווה משרדנו את הניהול, האחזקה, ההשכרות השוטפות והגביה בפרויקטים המיועדים להשכרה לאחר הקמתם.

המשרד מתמחה גם במימון עסקאות נדל”ן, הן בייצוג יזמים ברכישת קרקעות ובהסכמי ליווי פיננסי להקמת פרויקטים, והן בייצוג בנקים המממנים פעילות נדל”ן. במסגרת זו המשרד מייצג מספר בנקים, בהם מהגדולים בישראל, בעסקאות של העמדת אשראי וליווי פיננסי לפרויקטים בהקמה.

דירוגים

דילוג לתוכן